Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2014

22:36
My first thought in 2015 will be you.
— Dreaming awake. (via itcuddles)
Reposted fromdzony dzony via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
catharinek9
22:09
7728 387d
catharinek9
22:08
Życie nie jest prostym i łatwym do przejścia korytarzem, którym podążamy wolni i nieskrępowani. Jest labiryntem, w którym musimy nieustannie szukać drogi, często czujemy się zagubieni i wystraszeni, ciągle trafiamy w ślepe zaułki. Jeżeli jednak nie tracimy wiary, to na pewno otworzą się przed nami drzwi. Być może nie te, o których myślimy, ale zawsze będzie za nimi czekało na nas coś dobrego.
— Spencer Johnson
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaredshadow redshadow

September 20 2014

catharinek9
07:28
7657 54f0
Reposted fromMuppet Muppet viainvisibile invisibile

September 05 2014

catharinek9
20:50
6581 82dd
Reposted fromnothingcansaveyou nothingcansaveyou vialaj laj

August 01 2014

catharinek9
13:59
Play fullscreen
Reposted fromgot2luvu got2luvu viazoou zoou

March 10 2014

catharinek9
23:13
catharinek9
22:57
Reposted frombomdia bomdia viareloveution reloveution
catharinek9
22:55
catharinek9
22:49
0453 c124
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamefir mefir

March 09 2014

catharinek9
17:34
Reposted fromvith vith viacoldworld coldworld

January 09 2014

catharinek9
18:16
1224 7360
mam tak samo!
Reposted frommissbrodka missbrodka viaguerriera guerriera

January 03 2014

catharinek9
22:25
catharinek9
22:24

Pokonywaliśmy razem góry, a potknęliśmy się o kamień.

Reposted fromnikooos nikooos viapl pl
catharinek9
22:22
Ludzie potrzebują samotności, by uporać się ze zmianami.
— American Horror Story
Reposted frompessimist-life pessimist-life vianataliana nataliana
catharinek9
22:19
catharinek9
22:16
A Ty? Ile razy wykręciłaś się od spotkań z przyjaciółmi, twierdząc, że masz naukę a nawet nie zajrzałaś do książek tylko siedziałaś w domu i się zadręczałaś, zagłębiałaś w smutku?

December 17 2013

23:40


Submitted by DemiLovato
Reposted frominspired inspired viamizuka mizuka
catharinek9
23:39
me when im drunk
Reposted fromapatia apatia viamizuka mizuka

December 10 2013

00:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl