Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2013

catharinek9
00:01
6191 0bf7
Reposted fromnowornever nowornever viareloveution reloveution
catharinek9
00:00
Play fullscreen
<3
Reposted fromso-so so-so viamefir mefir
catharinek9
00:00

December 09 2013

catharinek9
23:57
Kiedyś nauczysz się dostrzegać subtelną różnicę między trzymaniem się za ręce, a połączeniem dusz. I dowiesz się, że miłość to nie tylko pożądanie, a przebywanie w czyimś towarzystwie nie oznacza bezpieczeństwa. I zaczniesz zdawać sobie sprawę, że pocałunki nie są przypieczętowaniem umowy na całe życie, a prezenty nie są obietnicami.
A potem zaczniesz akceptować swoje porażki i znosić je z podniesioną głową, otwartymi oczami i wdziękiem osoby dorosłej, a nie żalem i gniewem dziecka.
— Veronica A.Shoffstall, "Kiedyś"
Reposted fromkabooom kabooom viarealityisabitch realityisabitch
23:51
23:51

December 05 2013

catharinek9
23:32
3797 02a3
Reposted fromkarna karna viamefir mefir
catharinek9
23:31
- do zobaczenia za 10 lat, jeśli będziemy wolni ożenię się z tobą.
- umowa stoi.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viamefir mefir
catharinek9
23:31
Ludzi cierpiących po stracie kogoś bliskiego w żaden sposób nie można pocieszyć . Oni po prostu muszą to przecierpieć.

December 02 2013

catharinek9
21:43
catharinek9
21:41
4276 38dd
french
Reposted fromapatia apatia vialetshavesex letshavesex

November 25 2013

catharinek9
19:23
2722 0814
Reposted fromlenka024 lenka024 vialaluna laluna
19:14
4507 b788
Reposted fromstephiknee stephiknee vialaluna laluna
catharinek9
19:13
Play fullscreen
"Więc nigdy więcej nie tańcz ze mną - ten taniec innej dziś daj.
Serce [...] oszukało mnie, znów muszę przez to przejść, wiem dobrze, że za swoje mam".
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki vianensie nensie

November 23 2013

catharinek9
21:12
Każdy ma swoje Westerplatte. Coś czego musi bronić i za nic nie odda.
— Jan Paweł II

November 22 2013

catharinek9
16:31
  Czy kochasz mnie tak bardzo, iż myślisz, że uda ci się zapamiętać wszystkie moje wczoraj?
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viaguerriera guerriera
catharinek9
16:30
7168 79da
Nie przy­tula się człowieka bez powodu. 
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viailoveyou iloveyou
catharinek9
16:30
5508 32c8
Reposted fromvegetazen vegetazen vianiiks niiks
16:30
HQLines | via Facebook
Reposted fromweheartit weheartit
16:29
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl